Për ne

Zyra e kontabilitetit Kapitali sh.p.k është çelësi i suksesit për Kompanitë që nuk preferojnë ose nuk munden të punësojnë kontabilistet ne orar te plotë.

Tarifat që ne aplikojmë, komoditeti, kofidencialiteti, profesionalizmi, përbëjnë një avantazh të padiskutuar për klientët tanë për të arritur reputacionin dhe objektivat e tyre të dëshiruara

About us

Accounting firm Kapitali LLC is the key to success for companies that do not prefer or can not hire full time accountants.

The fees we apply, comfort, confidentiality, professionalism, are an undisputed advantage for our clients to achieve their desired reputation and objectives.


Klientēt / Our Clients

 • NGO PEN
 • NGO CHWB KOSOVO
 • NGO KOSOVALIVE
 • PECB GROUP INC " BRANCH IN KOSOVO
 • PAPER COMMUNICATIONS SH.P.K.
 • PAPER MEDIA SH.P.K
 • MST INTERNATIONAL " D.O.O.
 • MAGNA LLC
 • BENI 1 SHPK
 • A&M LOG
 • CONCEPTION
 • HAUS SHPK
 • ITEG SHPK
 • JKD PLAST
 • KOSOVALIVE MEDIA GROUP " L.L.C.
 • PIA SHPK
 • POINTMEDIA SHPK
 • KADIU SHPK
 • AULONA SHPK
 • R&P&P
 • PECB DACH
 • BENI DPZ
 • ALBI DEKOR

KAPITALI sh.p.k
Rr. Ulpiana D1/7 # 8
10000 Prishtine, Kosove

Tel: +377 (0) 44 33 00 82
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kapitali.info

Shërbime te Auditimit ne bashkëpunim
me Auditor ligjor te kompanis “Audit Office”

Scroll to Top