Vizioni

Vizioni ynë është që të sigurojmë dhe të ndihmojmë klientët të përqendrohen në rritje të biznesit të tyre, duke i bërë praktikat e kontabilitetit dhe shërbimet financiare më të kuptueshme dhe më të aplikueshme në bizneset e tyre.

KAPITALI sh.p.k
Rr. Ulpiana D1/7 # 8
10000 Prishtine, Kosove

Tel: +377 (0) 44 33 00 82
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kapitali.info

Shërbime te Auditimit ne bashkëpunim
me Auditor ligjor te kompanis “Audit Office”

Scroll to Top