Kontabiliteti Tatimor

KONTABILITETIN SIPAS TATIMEVE TË APLIKUESHME NË KOSOVË

Llogaritja e të gjitha llojeve të tatimeve

  • Tatimi në të ardhura
  • Tatimi në të ardhura për bizneset idividuale
  • Tatimi në korporata
  • TVSH
  • Tatimi në qira etj.

KAPITALI sh.p.k
Rr. Ulpiana D1/7 # 8
10000 Prishtine, Kosove

Tel: +377 (0) 44 33 00 82
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kapitali.info

Shërbime te Auditimit ne bashkëpunim
me Auditor ligjor te kompanis “Audit Office”

Scroll to Top